PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ĐẶC THÙ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

  • Công ty TNHH Phần Mềm Nam Trạch chuyên phát triển các phần mềm đặt thù về Giáo dục, quản trị, nhân sự, báo cáo, thống kê và điều khiển học

  • Chúng tôi là khách hàng của các cơ quan nhà nước cấp bộ và ngang bộ: Bộ giáo dục, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương..và các cơ quan trực thuộc Chính phủ và các Tỉnh thành phố.

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG CHO SMARTPHONE (ANDROID/IOS/WINDOWPHONE)

  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động smartphone

  • Các ứng dụng và dịch vụ trên điện thoại di động smartphone nhằm phụ vụ lợi ích đặt hàng của khách hàng

WEBSITE CHO PC VA SMARTPHONE THEO YÊU CẦU

  • Công ty TNHH Phần Mềm Nam Trạch chuyên cung cấp dịch vụ xuất bản phần mềm website cho máy tính và di động

  • Sản phẩm website cho máy tính và di động với nhiều ngôn ngữ trên hệ thống được phát triển thành framework đạt chất lượng tùy biến theo yêu cầu của khách hàng

GIẢI PHÁP & SẢN PHẨM

  • Chúng tôi cung cấp các giải pháp và sản phẩm phần mềm đóng gói, các phần mềm đặc thù về quản lý các hệ thống thông tin trong các khối chính phủ, doanh nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục và viễn thông...đồng thời xây dựng các website thương mại điện tử phù hơp với công nghệ 4.0 hiện nay như ứng dụng AI vào dữ liệu lớn, tổ chức khoa học dữ liệu thông minh trên môi trường smartphone (iOS, Android và Windowphone)

Liên hệLiên hệ với chúng tôi

Công Ty Tnhh Phần Mềm Nam Trạch

Chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ chuyên dụng 24/7

Chúng tôi rất xem trọng vấn đề giao tiếp với khách hàng hơn hết. Hỗ trợ cho khách hàng mục đích tốt nhất!